برای آنکه در گوشی مشتریان حضور داشته باشید

بازاریابی و تبلیغات در موبایل

بازاریابی و تبلیغات در موبایل

خدمات تبلیغاتی

انواع روش‌ها

بازاریابی و تبلیغات در موبایل

تبلیغات درون برنامه ای

در سرویس پرداخت به ازای نصب، هدف شما افزایش تعداد کاربران یک اپلیکیشن موبایل است و پرداخت شما هم بر همین اساس خواهد بود. یعنی تنها هزینۀ شما زمانی است که مشتری اپلیکیشن شما را نصب کند.

بازاریابی و تبلیغات در موبایل

تبلیغات نوتیفکیشن

نوتیفیکیشن‌ها را احتمالاً بشناسید. همان اطلاعیه‌هایی که در گوشی‌های همراه به همۀ ما نمایش داده می‌شود و همیشه هم آن‌ها را می‌خوانیم. اگر دوست دارید نوتیفیکیشن بعدی گوشی مشتریان، تبلیغ شما باشد، این روش تبلیغات را انتخاب کنید.

صفحات ما را دنبال کنید